Οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν!

51,4% καταβλήθηκαν λόγω εξαγοράς

30% λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

18,6% λόγω λήξης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας της ΕΑΕΕ, τα οποία αφορούν το σύνολο των Εταιρειών, από 1/1/2013 έως 31/12/2013 καταβλήθηκαν €1.430.039.557,08. Από το ποσό αυτό, τα €735.042.857,27 ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς, τα €429.551.922,49 αφορούσαν πληρωμές λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και τα €265.444.777,32 ήταν πληρωμές λόγω λήξης. Ας δούμε αναλυτικά τα συνολικά μεγέθη και την ανάλυσή τους ανά κλάδο Ζωής και ανά λόγο πληρωμής.

 

Οι αποζημιώσεις που αφορούσαν τις βασικές ασφαλίσεις Ζωής (Ι. Ζωής, ΙΙΙ. Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, IV. Ασφάλισης Υγείας, VI. Κεφαλαιοποίησης, VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων) το 2013 ανήλθαν σε 1.430.039.557,08, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €265.444.777,32, λόγω λήξης (18,6%)
 • 735.042.857,27, λόγω εξαγοράς (51,4%)
 • €429.551.922,49 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (30,0%).

 

Οι αποζημιώσεις του κλάδου Ι. Ζωής συνολικά, ανήλθαν σε 887.717.878,60, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €122.844.912,78, λόγω λήξης (13,8%)
 • €370.118.274,05, λόγω εξαγοράς (41,7%) και
 • €394.754.691,77, λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (44,5%).

Ειδικότερα, οιαποζημιώσειςπου αφορούσαν ατομικές ασφαλίσεις ανήλθαν συνολικά σε 722.233.024,36, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €122.673.931,07 λόγω λήξης (17,0%)
 • €367.389.905,19 λόγω εξαγοράς (50,9%) και
 • €232.169.188,10 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (32,1%).

Αντίστοιχα, οι αποζημιώσεις για ομαδικές ασφαλίσεις ανήλθαν σε 165.484.854,24, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €170.981,71 λόγω λήξης (0,1%)
 • €2.728.368,86 λόγω εξαγοράς (1,6%) και
 • €162.585.503,67 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (98,2%).

 

Οι αποζημιώσεις του κλάδου ΙΙΙ. Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις ανήλθαν σε €313.860.383,64, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €57.293.087,68 λόγω λήξης (18,3%)
 • €254.390.256,46 λόγω εξαγοράς (81,1%)
 • €2.177.039,50 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (0,7%).

 

Οι αποζημιώσεις του κλάδου IV. Ασφάλισης Υγείας ανήλθαν σε €30.886.463,59, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €584.712,83 λόγω εξαγοράς (1,9%) και
 • €30.301.750,76 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (98,1%).

Ειδικότερα:

α) για νοσοκομειακά προγράμματα πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €27.218.974,02, εκ των οποίων:

 • €584.712,83 λόγω εξαγοράς (2,1%) και
 • €26.634.261,19 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (97,9%).

β) για λοιπές καλύψεις (θάνατος από ατύχημα, ΠΑ-ΑΠΑ, κ.λπ.) πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €3.667.489,57 και όλες ήταν λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

 

Οι αποζημιώσεις του κλάδου VI. Κεφαλαιοποίησης ανήλθαν σε €1.569.965,86, εκ των οποίων πληρώθηκαν:

 • €1.197.025,38 ήταν λόγω λήξης (76,2%)
 • €350.930,23 λόγω εξαγοράς (22,4%) και
 • €22.010,25 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (1,4%).

 

Οι αποζημιώσεις του κλάδου VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων ανήλθαν σε €196.004.865,39. Από αυτά δόθηκαν:

 • €84.109.751,48 λόγω λήξης (42,9%)
 • €109.598.683,70 λόγω εξαγοράς (55,9%) και
 • €2.296.430,21 λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (1,2%).

 

Πηγή:www.aagora.gr

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: