Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα

Δεκάδες κίνδυνοι απειλούν καθημερινά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η συνάντηση κάθε δραστηριότητας με το απρόοπτο γεγονός είναι πιθανή. Ο αντίκτυπος του συμβάντος στη λειτουργία της επιχείρησης είναι αυτό που θα πρέπει κάθε επιχειρηματίας να φροντίσει να μηδενίσει, οποιουδήποτε βαθμού και έντασης είναι.

Σε αυτό κομβικό ρόλο έχει ο ασφαλιστικός σύμβουλος, που θα πρέπει να έχει ενημερώσει σωστά, να έχει ασφαλίσει με πληρότητα και να έχει απαλλάξει κάθε επιχειρηματία από την πιθανότητα να συμβεί κάτι και να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρησή του ή να χρειάζεται να διακοπεί η λειτουργία της ή να έχει υποστεί ο ίδιος τέτοιο οικονομικό πλήγμα, που να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Αυτό σημαίνει ότι ο διαμεσολαβών συνεργάτης αποτελεί τον καλύτερο προστάτη των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει λειτουργήσει σωστά πριν από το συμβάν. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επαγγελματίας ή επιχειρηματίας πρέπει να επιλέξει τον συνεργάτη του σε θέματα ασφάλισης και να μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν γνωρίζοντας με βεβαιότητα ότι τον έχει ενημερώσει και ασφαλίσει σωστά.

Από την άλλη πλευρά, η ευθύνη του ασφαλιστή είναι μεγάλη. Με τις υπηρεσίες και τις συμβουλές που μπορεί καθημερινά να προσφέρει, φροντίζει για την ασφάλεια της κινητής και της ακίνητης περιουσίας των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών από πιθανούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, προστατεύει και τους ίδιους από την αστική επαγγελματική ευθύνη, αν από τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους προκύψει βλάβη σε κάποιον τρίτο ή ακόμη και σε κάποιον υπάλληλό τους.

Η ασφάλιση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας είναι αυταπόδεικτα πολύ σημαντική για κάθε επιχείρηση, καθώς προστατεύει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της. Αν μια επιχείρηση υποστεί μερική ή ολική καταστροφή των παγίων στοιχείων της, απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον, η επισκευή ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού, των εργαλείων κ.λπ., είναι τόσο δαπανηρή, που αν δεν καλύπτεται από κάποια ασφάλεια, μπορεί να οδηγήσει μια εταιρεία ακόμα και στο να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της πτώχευσης.

Και εδώ ο διαμεσολαβών ασφαλιστής καλείται να καλύψει με τις προτάσεις του την κινητή περιουσία –που μπορεί να είναι κάθε μορφής όχημα– από τον κίνδυνο ατυχήματος, τραυματισμού, καταστροφής του φορτίου κ.λπ.

Ακόμη θα πρέπει να διασφαλίσει και την ακίνητη περιουσία, που είναι τα γραφεία, οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι αποθήκες κ.λπ., από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημμύρες, φωτιά κ.λπ.

Όμως και η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο ο επαγγελματισμός του διαμεσολαβητή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Αυτή καλύπτει τον επιχειρηματία από εργατικό ατύχημα που ενδέχεται να συμβεί σε κάποιον εργαζόμενο, αλλά και από τραυματισμό τρίτου ατόμου που θα συνδέεται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Η κάλυψη είναι σημαντική, καθώς αν συμβεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός ή απώλεια ζωής, τότε το ποσό αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο επιχειρηματίας μπορεί να είναι τόσο υψηλό ώστε να μην μπορεί χωρίς ασφάλιση να το καλύψει.

Εξίσου σημαντικός τομέας των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι εκείνος στον οποίο ο ασφαλιστής καλείται να προσφέρει συμβουλές για τοποθετήσεις σε επενδυτικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασφαλιστικός μεσίτης γίνεται επενδυτικός σύμβουλος του επιχειρηματία. Έτσι μπορεί να τον προτρέψει σε αγορές προϊόντων που έχουν μετοχές και ομόλογα, να του προτείνει ένα ασφαλιστήριο ζωής, σύνταξης κ.λπ.

Η ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις σε προϊόντα επενδυτικά, ζωής, σύνταξης κ.ά., είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον επιχειρηματία, καθώς σε αυτά οι αποδόσεις –και γενικά τα οικονομικά δεδομένα– αλλάζουν κάθε μέρα. Έτσι η σωστή ενημέρωση από τον εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ασφαλιστικό σύμβουλο είναι καθοριστική.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικό είναι να ασφαλίζονται οι επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα. Όμως, είναι εξίσου εμφανές ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής διατηρεί πρωτεύοντα ρόλο στην επιχειρηματικότητα. Και αυτός, με τη σειρά του, έχει ογκώδη ευθύνη απέναντι στους πελάτες του, γι’ αυτό και οφείλει να δίνει βάρος στην ενημέρωσή του, στην καλλιέργεια του επαγγελματισμού του και στη συνεχή εκπαίδευσή του.

Πηγή:www.insuranceworld.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: