Ποιες νοσοκομειακές καλύψεις αγοράζουν οι Έλληνες

Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να τοποθετεί ψηλά στην πυραμίδα των αναγκών της την ασφάλιση της υγείας, και κυρίως της νοσοκομειακής της κάλυψης. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος από συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούσαν στην ασφαλιστική δραστηριότητα των εταιριών – μελών της στις «βασικές» καλύψεις υγείας, τις νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές. Όπως προκύπτει από την μελετή της γραμμή εργασιών Ατομικών, αλλά και Ομαδικών Ασφαλίσεων Υγείας για τη Χρήση 2012 φάνηκε τάση αύξησης των ατομικών συμβολαίων υγείας και προσπάθειας διατήρησής τους από τους ήδη ασφαλισμένους (με έμφαση στην αναζήτηση χαμηλών ασφαλίστρων) παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία καθώς: • οι ενεργοί ασφαλισμένοι του κλάδου Υγείας το 2012 ήταν πάνω από 1.000.000. • σε σχέση με το 2011, ο αριθμός των ατομικών συμβολαίων παρουσίασε αύξηση 9% ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείωση κατά 7%. Ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων Υγείας εμφανίστηκε σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με παράλληλη μείωση 14% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. (σύγκριση δείγματος ιδίων εταιριών 2011 – 2012) • οι πληρωθείσες νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές αποζημιώσεις, σε επίπεδο συνόλου αγοράς, ξεπέρασαν τα 436 εκ.€, από τα οποία το 88% αφορούσε σε νοσοκομειακή περίθαλψη και το υπόλοιπο12% σε εξωνοσοκομειακή.

Πηγή: www.asfalisinet.gr/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: