Επικουρικό Κεφάλαιο: Δες αν είσαι ασφαλισμένος στο www.hic.gr

Το Eπικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην πάταξη του «κοινωνικά απαράδεκτου φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων», προχώρησε στη διαμόρφωση μίας νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, προκειμένου να βελτιώσει τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων που εμπεριέχονται στο Κέντρο Πληροφοριών του, το οποίο ως γνωστόν αποτελεί πηγή πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών.

Η εφαρμογή αυτή τίθεται σε λειτουργία από την 1η Μαΐου και δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ιδιοκτήτη οχήματος, να μπαίνει στο site του Επικουρικού www.hic.gr και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του, να επιβεβαιώνει ότι το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων.

Με τον τρόπο αυτόν βέβαια, αφ’ ενός θα διορθωθούν τυχόν λανθασμένες εγγραφές στο αρχείο, αφ’ ετέρου θα αντιμετωπιστεί οριστικά και το φαινόμενο των πλαστών συμβολαίων, καθώς ο καταναλωτής θα μπορεί μέσω της εφαρμογής να  ενημερώνεται για το αν είναι ασφαλισμένο το όχημά του, σε ποια εταιρεία, με ποιες καλύψεις και για τι χρονικό διάστημα.

Η σχετική ενημερωτική επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου κ. Δημήτρης Ζορμπάς στα μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει ως εξής:

«Η οριστική πάταξη του κοινωνικά απαράδεκτου φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων αποτελεί βασικό στόχο της ασφαλιστικής αγοράς και, όπως είναι ευνόητο, ζωτικής σημασίας προτεραιότητα του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Όπως καλά γνωρίζετε, στα μέσα του 2013 και μετά από επίμονες προσπάθειες όλων των συναρμόδιων φορέων, θεσπίστηκε και στη χώρα μας, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων (άρθρο 26 του ν. 4141/2013).

Η νέα αυτή ρύθμιση προέβλεψε το αυτονόητο, δηλαδή την ηλεκτρονική διασταύρωση των ήδη τηρούμενων στη χώρα μας ηλεκτρονικών αρχείων των ασφαλισμένων και των νομίμως κυκλοφορούντων οχημάτων, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προκύπτουν άμεσα τα ανασφάλιστα οχήματα. Πηγή πληροφόρησης για τα ασφαλισμένα οχήματα ορίστηκε ως γνωστόν το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων.

Εντούτοις και παρά την υιοθέτησή της με Νόμο, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφάλιστων οχημάτων δυστυχώς δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί από την Πολιτεία, με βασική αιτιολογία από πλευράς Υπουργείου ότι θα πρέπει προηγουμένως να επιλυθούν ορισμένες διαδικαστικής φύσεως δυσλειτουργίες του συστήματος.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, επιδιώκοντας να συνδράμει την Πολιτεία στην προσπάθειά της αυτή, προχώρησε στη διαμόρφωση μίας νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βασικό στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων των ασφαλισμένων οχημάτων που εμπεριέχονται στο δικό του αρχείο, με απώτερο τελικό σκοπό τον περιορισμό ή ακόμη και την εξάλειψη των υφιστάμενων σήμερα λαθών.

Κατ’ ακολουθία τούτου, με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/5/2015 το Κέντρο Πληροφοριών θα θέσει στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού μία νέα ηλεκτρονική εφαρμογή www.hic.gr, μέσω της οποίας θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος να επιβεβαιώνει ότι το όχημά του εμπεριέχεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος θα μπορεί, πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του να διαπιστώνει εάν το όχημά του εμπεριέχεται ή όχι στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών. Σε περίπτωση αρνητικής δε απάντησης, ο καταναλωτής θα προτρέπεται να απευθυνθεί στην ασφαλιστική του επιχείρηση, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη στην ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών (π.χ. ενδέχεται να έχει δηλωθεί λάθος αριθμός κυκλοφορίας ή Α.Φ.Μ.).

Με την υιοθέτηση της παραπάνω εφαρμογής, το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων επιδιώκει:

  1. Τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων με τα ασφαλισμένα οχήματα που εμπεριέχονται στο αρχείο του και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση των υφιστάμενων σήμερα λανθασμένων εγγραφών.
  2. Την άρση των επιφυλάξεων της Πολιτείας σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων του Κέντρου Πληροφοριών, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση από πλευράς Πολιτείας της διαδικασίας ηλεκτρονικού ελέγχου ανασφάλιστων οχημάτων που έχει θεσπιστεί στη χώρα μας ήδη από το 2013.
  3. Τη διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, το οποίο θα μπορεί να ενημερώνεται για την ορθότητα των στοιχείων που το αφορούν και εμπεριέχονται στο Κέντρο Πληροφοριών.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη μας, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη νέα αυτή εφαρμογή, θα στηρίξουν έμπρακτα τη νέα αυτή πρωτοβουλία του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, τόσο με την άμεση δημοσιοποίηση/επικοινωνία της εφαρμογής αυτής προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό, όσο και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η διόρθωση τυχόν λανθασμένων εγγραφών.»

Πηγή:www.insurance-eea.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: