Ασφαλιστικές συνυπευθυνότητες στο Norman Atlantic

Οι πληροφορίες αναφέρουν πώς για τις αστικές ευθύνες υπήρχε ασφάλιση -από τον ιδιοκτήτη του- στον αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό GARD ο οποίος εδρεύει στην Νορβηγία. Ωστόσο το πλοίο για τις άλλες ζημιές είναι ασφαλισμένο στην ασφαλιστική αγορά της Ιταλίας. Άγνωστο παραμένει ακόμα το αν ήταν μία εταιρεία ή περισσότερες που είχαν αναλάβει την Μικτή Ασφάλιση κήτους, εξοπλισμού και περιεχομένου.

Συνεπώς οι ζημιές που έγιναν σε οχήματα, εμπορεύματα, μηχανήματα, είδη απαραίτητα για την λειτουργία του πλοίου και πολλά ακόμη θα ξεκινήσουν να αποζημιώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία και τυχόν συνασφαλιστών της Ιταλικής αγοράς. Ερώτημα παραμένει εάν θα αποζημιωθούν με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τις αποζημιώσεις ή βάσει άλλων συμφωνιών ή τυχόν επιλογών των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σημαντικό γεγονός είναι το κατά πόσο τα φορτηγά είχαν ασφαλίσει τα εμπορεύματα όπως όφειλαν και φυσικά ποιές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναλάβει την ασφάλιση. Στην υπόθεση έχουν εμπλακεί κατά πληροφορίες και τεχνογνώστες-πραγματογνώμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες χώρες και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύπλοκες διαδικασίες που ενδεχομένως θα χρειαστούν και δικαστική συνδρομή για να επιλυθούν.

Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται το μείζον θέμα της σωστής ασφάλισης και για τους ταξιδιώτες, και για τα φορτηγά και για τα εμπορεύματα τα οποία πρέπει να ασφαλίζονται απαρεγκλίτως.

Πηγή: www.insuranceworld.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: