Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς και
εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα. Οι
κλιματολογικές συνθήκες και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοούν την ανάπτυξη
της. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις ελληνικές
εξαγωγές.

Μέσα από τις ασφαλιστικές παροχές ενός συμβολαίου σας δίνεται η δυνατότητα να
εξ-ασφαλίσετε και να προφυλάξετε οτιδήποτε μπορεί να μην είναι ο απόλυτος
σύμμαχός σας…
Ασφαλίζονται:

  • Παντός είδους ιχθυοτροφεία και ιχθυοκαλλιέργειες (FISH FARMS – FISH
    PONDS)
  • Iχθυοτροφεία πλήρους κύκλου (αναπαραγωγής, γόνου, εκτροφής
    παχύνσεως)
  • Ιχθυοτροφεία εμπορικού κύκλου (εκτροφής, παχύνσεως).

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.