Σημαντικές απαντήσεις σχετικά με την ασφάλιση του αυτοκινήτου.

Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις για την ασφάλιση του αυτοκινήτου αλλά και με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των οχημάτων σας παρουσιάζουμε πέντε απλές ερωτήσεις απαντήσεις με το τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζετε :


Πως θα είμαι σίγουρος ότι είμαι ασφαλισμένος ?

Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλισης – έγγραφο θα είναι εφεξής : το ασφαλιστήριο και πριν την παράδοση του ασφαλιστηρίου, η απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σε συνδυασμό με σχετικό έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας .
Μπορώ να κυκλοφορώ με προσωρινό σήμα ασφάλισης ?
Για το διάστημα των 5 πρώτων ημερών της κάλυψης καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και καταργείται η προσωρινή ασφάλιση.
Τι θα συμβεί αν γίνει τροχαίο και δεν έχει ανανεωθεί η ασφάλιση ?
Το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται από τον ασφαλιστή για επιπλέον 16 ημέρες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και βέβαια με αντίστοιχη χρέωση ασφαλίστρων στον ασφαλισμένο.
Πότε αρχίζει και πότε λήγει η ασφαλιστική κάλυψη ?
Η σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου αναφέρει ακριβή ώρα έναρξης και λήξης της ασφάλισης . Οπότε ο ασφαλισμένος πρέπει να συμβουλεύεται τόσο το συμβόλαιο ασφάλισης όσο και από έγγραφα και επιστολές που του στέλνει η ασφαλιστική εταιρία.
Επίσης φροντίζει για την ανανέωση και πληρωμή πριν την λήξη του ισχύοντος συμβολαίου.
Πόσο χρόνος χρειάζετε για να αποζημιωθώ σε περίπτωση τροχαίου ?
Επικυρώνεται με νόμο προηγούμενη απόφαση της ΤτΕ που ορίζει ότι ο χρόνος πληρωμής της ζημιάς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.
Σε περίπτωση αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

Πηγή: www.asfalisinet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: