Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός.

H κάλυψη της Πρόσκαιρης Ανικανότητας εξασφαλίζει εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά τους για εργασία.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους, μέχρι να επανέλθουν στην εργασία τους.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.