Περιγραφή

Η ασφάλιση… στην υπηρεσία της καινοτομίας!

Στο πλευρό του σύγχρονου καταναλωτή και επιχειρηματία, εγκαινιάζουμε μια νέα γενιά ασφαλιστικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση των φωτοβολταϊκών μονάδων. Η επιχειρηματική κοινότητα επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στοχεύοντας σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επάλληλα όμως, κάθε πράσινη επένδυση, όπως οι φωτοβολταϊκές μονάδες, είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν και δύνανται να αναστείλουν τη δράση της.

Καλύψεις

Κατά Παντός Κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τοποθέτησης, συναρμολόγησης και συντήρησης.

Περιουσίας, Απώλειας Εισοδήματος και Μηχανικών Βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ερωτήσεις

Απευθύνεται σε εταιρίες παραγωγής, αντιπροσώπους και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

• Το είδος της συναρμολόγησης.
• Το ύψος του πραγματικού προϋπολογισμού.
• Η χρονική διάρκεια και η έκταση της κάλυψης.
• Η περίοδος και το είδος των δοκιμών.
• Η τεχνική περιγραφή της συναρμολόγησης και η ανάλυση του προϋπολογισμού.