Περιγραφή

Υγεία… το ύψιστο αγαθό!

Τα Προγράμματα Υγείας αποτελούν την ιδανική λύση απέναντι στη χρόνια παθογένεια του ελληνικού συστήματος υγείας/περίθαλψης που δεν μπορεί παρά να σας επιβαρύνει με πρόσθετο άγχος και ανησυχία, στοιχεία που από τη φύση τους είναι γενεσιουργά αίτια ψυχολογικών και οργανικών ασθενειών.

H εγγυημένη οικονομική υποστήριξη και αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματός σε περίπτωση που κάποια ασθένεια ή ατύχημα σας αναγκάσει να νοσηλευτείτε ή να παραμείνετε εκτός εργασίας για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, καθώς επίσης και στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ηρεμίας που χρειάζεστε για να εκπληρώνετε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας!

Ερωτήσεις

Επιλέγουμε την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας γιατί γνωρίζουμε ότι στον ευπαθή αυτό κλάδο ισχύουν τα παρακάτω:

  • Ανεπάρκεια Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και αδυναμία εκσυγχρονισμού τους, στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις νέες, διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.
  • Χαμηλού επιπέδου συνθήκες περίθαλψης στα Δημόσια νοσοκομεία.
  • Το κόστος μια αξιοπρεπούς νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι πολύ υψηλό.
  • Ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η καλύτερη λύση στην αντιμετώπιση των υψηλών εξόδων και παρέχει στον ασφαλισμένο την πολυπόθητη «αίσθηση ασφάλειας».
  • Αύξηση του μέσου ορίου ηλικίας των Ελλήνων που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των προβλημάτων υγείας και επομένως την αύξηση των δαπανών για αγορά υπηρεσιών υγείας.

Όσο νωρίτερα επιλέξουμε να ασφαλίσουμε την υγεία μας, τόσο το καλύτερο καθώς με την πάροδο των χρόνων τα προβλήματα υγείας χτυπούν συχνότερα την πόρτα μας. Σε περίπτωση που θελήσουμε να ασφαλιστούμε σε μεγάλη ηλικία, το κόστος που θα καταβάλλουμε θα είναι αυξημένο, αφού οι σχετικές δαπάνες αυξάνονται όσο μεγαλώνουμε. Ένα ασφαλιστήριο υγείας που θα κάνουμε τώρα για τα χρόνια που έρχονται είναι μια σωστή και καθόλα φρόνιμη επιλογή!

Εξαρτάται από τις παροχές του προγράμματος της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και γι αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο όρο καθότι μπορεί να σημαίνει έμμεση συμμετοχή του ασφαλισμένου στη νοσηλεία.

Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που δίνουν στον ασφαλισμένο  τη δυνατότητα επιλογής της θέσης νοσηλείας κατά τη σύναψη της ασφάλισης και προγράμματα που είναι καθορισμένα εξαρχής και δεν υπάρχει η ευελιξία της επιλογής.