Ταξιδιωτική Ασφάλιση (Ετήσια)

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρει την ταξιδιωτική βοήθεια που χρειάζεστε σε κάθε σας ταξίδι, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σας εξασφαλίζει μια σειρά από καλύψεις για συνηθισμένα
απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση πτήσης, η απώλεια αποσκευών και εγγράφων ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού. Ακόμα, σας εξασφαλίζει νομική υποστήριξη σε περίπτωση
που τη χρειαστείτε.

Με ένα μόνο ετήσιο συμβόλαιο μπορείτε να κάνετε πολλά ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικά έχοντας όλες τις καλύψεις που ενδεχομένως θα χρειαστείτε!!
Παρέχονται:

 • Κάλυψη από οπουδήποτε, προς οπουδήποτε στον κόσμο
 • Μπορούν να δοθούν τα μεγαλύτερα, με διαφορά, Όρια Ασφάλισης
 • Χαμηλό Κόστος Ασφάλισης
 • Καλύπτονται Νοσοκομειακές ∆απάνες
 • Καλύπτονται πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες που δεν καλύπτει ο ανταγωνισμός, όπως extreme sports κ.α.
 • Ακύρωση ή Διακοπή Ταξιδιού
 • Επαναπατρισμός και Λοιπές ∆απάνες
 • Καθυστερημένη Αναχώρηση ή/και Απώλεια Αναχώρησης
 • Προσωπικά Χρήματα, ∆ιαβατήρια και Έγγραφα
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη
 • Νομικές ∆απάνες & Συνδρομή
 • Παροχές σε περίπτωση Ληστείας
 • Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας
 • Χαμηλό Κόστος Ασφάλισης