Συχνές Ερωτήσεις

Τα οφέλη που μπορείτε να έχετε από την ασφάλιση πηγάζουν από την ίδια την έννοιά της και τα βασικά της χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Εισαγωγή στην Ιδιωτική ασφάλιση», Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με τη μεταφορά τους σε ασφαλιστές, που συμφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τις τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται με τον κίνδυνο. Αυτό, πρακτικά σημαίνει η ασφάλιση μέσα από τα βασικά της χαρακτηριστικά:• συγκέντρωση κινδύνων (pooling risks)• μεταφορά κινδύνου και μείωση αβεβαιότητας (risk transfer and risk reduction)• αποζημίωση (indemnification)μπορεί να προσφέρει σε εσάς και την οικογένειά σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, το πολυπόθητο «αίσθημα ασφάλειας», την απαλλαγή από τις αβεβαιότητες που επιφυλάσσει το μέλλον, την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθετε στην οποιαδήποτε δυσκολία τυχόν παρουσιαστεί και το δικαίωμα να εξασφαλίσετε την ποιότητα της ζωής που ονειρεύεστε.Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι εκείνοι που μπορούν να σας κατατοπίσουν για τα διάφορα διαθέσιμα προϊόντα του κλάδου και κατ” επέκταση να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πρόγραμμα εκείνο που ικανοποιεί πληρέστερα τις προσωπικές σας ανάγκες.Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να θέσετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή τις ακόλουθες ερωτήσεις και να λάβετε σαφείς απαντήσεις, έτσι ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι προτού πάρετε την τελική σας απόφαση.• Τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει η ασφάλιση; Υπάρχουν συμπληρωματικές καλύψεις;• Πόσo θα κοστίσει συνολικά; Υπάρχουν εξαιρέσεις κι αν ναι υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν με ένα ασήμαντο επιπρόσθετο ασφάλιστρο;• Ποιες είναι οι «απαλλαγές», δηλαδή το ποσό μιας απαίτησης που εσείς ωςασφαλισμένος αναλαμβάνετε να πληρώσετε σε περίπτωση ζημιάς;Οι υποχρεώσεις σας διαφέρουν από ασφαλιστήριο σε ασφαλιστήριο αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι οι εξής:• Να αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια όλες τις ερωτήσεις που σας απευθύνει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κατά την Πρόταση ασφάλισης.• Να καταβάλλετε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων τα ασφάλιστρά σας.• Να κρατάτε ενήμερη την ασφαλιστική σας εταιρεία, για τυχόν αλλαγές προκύπτουν και καθορίζονται στο ασφαλιστήριο ή στα στοιχεία που δώσατε στην Πρόταση Ασφάλισης. Και να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχετε συμφωνήσει και αναφέρονται στο ασφάλιστο.• Σε περίπτωση απαίτησης σε Ασφάλιση Κλάδου Ζωής, να τηρείτε πλήρως τη διαδικασία απαιτήσεων, όπως καθορίζεται στο ασφαλιστήριό σας.Φυσικά και σας δίνετε η δυνατότητα να διακόψετε και να μεταφέρετε σε άλλη εταιρεία την ασφάλισή σας. Θα πρέπει όμως να προσκομίσετε το σήμα, καθώς και μία επιστολή – αίτηση διακοπής της ασφάλισης στην εταιρεία σας, ώστε να σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κατόπιν, μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική της αρεσκείας σας.Να γνωστοποιήσετε εγγράφως στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας τη νέα σας διεύθυνση.Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία ή στον ασφαλιστή σας και να ζητήσετε την επανέκδοσή του, αφού υποβάλετε μία υπεύθυνη δήλωση ότι το συμβόλαιό σας χάθηκε.Θα πρέπει σε ένα πρώτο επίπεδο να επανεξετάσετε το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε ασφαλισμένο αντικείμενο ή γεγονός, έτσι ώστε να συνάδει με τα δεδομένα κατά τη στιγμή της ανανέωσης. Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμο να μελετήσετε διεξοδικά το ασφαλιστήριό σας και να αποφασίσετε για τυχόν αλλαγές που επιθυμείτε να κάνετε στους όρους ασφάλισής σας. Κατόπιν, θα πρέπει να δώσετε άμεσα τις σχετικές οδηγίες ανανέωσης, με στόχο να μην μείνετε ανασφάλιστος έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα.Σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα αποζημίωσης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:• Ελέγξτε το ασφαλιστήριό σας στο σημείο όπου καθορίζετε η διαδικασία που ακολουθείτε σε περίπτωση που συμβεί κάποιο γεγονός που θα οδηγήσει στην υποβολή απαίτησης αποζημίωσης.• Ειδοποίηστε ακολούθως τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που αναμένεται από σένα είναι να ενεργείς ως να μην ήσουν ασφαλισμένος, δηλαδή να πάρεις όλα τα μέτρα για περιορισμό των ζημιών ή την προστασία της περιουσίας σου.• Αναζητήστε και συμπληρώστε το έντυπο απαίτησης αποζημίωσης και υποβάλετέ το μαζί με το προβλεπόμενο κόστος επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης της περιουσίας σας που έχει υποστεί ζημιά. Το εν λόγω έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον ίδιο τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

Συχνές Ερωτήσεις

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά