Περιγραφή

Ταξιδέψτε με ασφάλεια!

Τα σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως είδους και κόστους, αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας, οικονομικής αλλά και συναισθηματικής.

Η νησιώτικη καταγωγή μας και η πολύτιμη εμπειρία μας στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης θα λειτουργήσουν ως αρωγοί στην προσπάθειά σας να εξασφαλίσετε ένα ασφαλιστήριο “παντός καιρού” που θα οδηγεί πάντοτε εσάς και το σκάφος σας σε ασφαλή νερά!

Καλύψεις

Υποχρεωτικές

 • Αστικής Ευθύνης
 • Σωματικές βλάβες
 • Υλικές ζημιές
 • Θαλάσσια ρύπανση

Προαιρετικές

 • Κάλυψη Ζημιών Ιδίου του σκάφους
 • Πρόσκρουση
 • Πυρκαγιά
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Κλοπή
 • Μηχανικές βλάβες
 • Δαπάνες διάσωσης / Ναυαγιαιρεσία
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Ερωτήσεις

Το αντικείμενο της Ασφαλίσεως των Σκαφών Αναψυχής διακρίνεται σε:

 • Κάλυψη των ζημιών ή την απώλεια του Σκάφους από φυσικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει, καθώς και
 • Προστασία του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του σκάφους και ίσως και του
  ναυλωτή του για την αστική ευθύνη του προς τρίτους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από το Συμβόλαιο και τις ρήτρες που εφαρμόζονται. Μάλιστα, λόγω της ιδιομορφίας που έχει το Σκάφος Αναψυχής από την άποψη της χρήσης του, της κατασκευής του, των ταξιδιών, του παροπλισμού, της συντήρησης του κ.ά., κρίθηκε αναγκαίο από τους ασφαλιστές να δημιουργηθούν ειδικές ρήτρες ασφαλίσεως, γνωστές ως Ρήτρες του Ινστιτούτου Σκαφών Αναψυχής (Institute Yachts Clauses 1.11.85).

Ασφαλίζονται τα Ιστιοπλοϊκά Σκάφη από τα απλά Ιστιοπλοϊκά – Sailing Yachts – μέχρι τα μεγαλύτερα Ιστιοπλοϊκά, τα Cruisers και τα Μεγάλα Ταχύπλοα, καθώς και τα μικρά ταχύπλοα (Cris Craft) και φουσκωτά. Κατηγορίες των Σκαφών ως προς τη χρήση τους:

 • Σκάφη ιδιωτικής αναψυχής. Πρόκειται για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ή για σκάφη που κυβερνώνται από τον πλοιοκτήτη, εφόσον ο τελευταίος έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.
 • Σκάφη επαγγελματικά. Τα σκάφη αυτά μπορεί να είναι είτε ενοικιαζόμενα και χωρίς πλήρωμα (Bare Βoat) είτε να διαθέτουν μόνιμο επαγγελματικό πλήρωμα.