Ασφαλιστική κάλυψη επιχειρήσεων

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

H επιχείρησή σας λειτουργεί… ό,τι κι αν συμβεί!Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα ο επαγγελματίας, έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, την προστασία της επιχείρησής του! Η απόλυτη κάλυψη από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, που απειλούν καθημερινά την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποτελεί άμεση προτεραιότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο, το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό. Μικρή ή μεγάλη, γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία ή εργοστασιακή μονάδα, η εν λόγω ασφάλιση μπορεί αυτόματα να σας απαλλάξει από το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος που προκύπτει όταν λάβει χώρα ο οιοσδήποτε απρόβλεπτος κίνδυνος.

Πυρκαγία
• Έκρηξη – ζημιές από έκρηξη
• Καιρικά φαινόμενα
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Κλοπή
• Απώλεια κερδών – εισοδήματος
• Διαρροή – θραύση σωληνώσεων
• Θραύση τζαμιών
• Βραχυκύκλωμα
• Σεισμός
• Μεταφορών
• Ομαδική ασφάλεια
• Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• Ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού
• Ασφάλιση τεχνικών έργων
• Ασφάλιση μηχανικών βλαβών
• Ασφάλιση Πιστώσεων
• Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου
• Μεταφοράς Χρημάτων
• Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

• Kλοπής διαρρήξεως ή/και κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου

• Ληστείας ταμείουΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση.

Απευθύνεται σε εταιρίες παραγωγής, αντιπροσώπους και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων. • Το είδος της συναρμολόγησης.
• Το ύψος του πραγματικού προϋπολογισμού.
• Η χρονική διάρκεια και η έκταση της κάλυψης.
• Η περίοδος και το είδος των δοκιμών.
• Η τεχνική περιγραφή της συναρμολόγησης και η ανάλυση του προϋπολογισμού.Υπάρχει η κάλυψη απώλειας κερδών ή εισοδήματος που αποζημιώνει τα σταθερά σας πάγια έξοδα και το καθαρό κέρδος της επιχείρησης για αποζημιώτεα περίοδο που έχει προσδιοριστεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου. Συχνά, η αποκατάσταση μιας ζημίας μπορεί να σημαίνει προσωρινή ή ακόμα και μόνιμη διακοπή εργασιών. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ασφάλιση προβλέπει για τις περιπτώσεις αυτές ένα βασικό επίδομα για τα πάγια έξοδα που θα συνεχίσουν να “τρέχουν”, ενώ η επιχείρηση δεν θα λειτουργεί.Η κάλυψη “Κατά Παντός Κινδύνου” καλύπτει την τυχαία υλική ζημιά. Έτσι, εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται από τους συνήθεις κινδύνους, καλύπτονται ζημιές από κινδύνους που δεν έχουν προβλεφθεί. Η “κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου” ακολουθεί την παρακάτω λογική, “Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις, καλύπτεται”. Τέλος, στην “Κατά Παντός Κινδύνου” ασφάλιση δεν κατονομάζονται οι καλύψεις, αλλά αναφέρονται ρητά μόνο οι εξαιρέσεις, γι’ αυτό και δεν εμφανίζονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στο ασφαλιστήριο όπως συμβαίνει σ’ όλες τις υπόλοιπες ασφαλίσεις.Ναι, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε επιχείρησης και οι οποίες συμφωνούνται και αναφέρονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών – αγοραστών σας. Ασφαλίζει την εταιρεία σας ως προς τον κίνδυνο μη έγκαιρης πληρωμής των απαιτήσεών σας ή της πτώχευσης των πελατών – αγοραστών σας.Η ασφάλεια πιστώσεων καλύπτει τον κίνδυνο μη πληρωμής από τους πελάτες μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεών τους από την αγορά εμπορευμάτων ή υπηρεσιών (καλύπτει την απώλεια της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της). Δεν καλύπτονται οι επί πιστώσει πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρούνται τα δικαστικά έξοδα, τόκοι υπερημερίας, καθώς και οι συμβατικές ρήτρες που έχουν συνομολογηθεί. Στις ασφαλίσεις εξαγωγών δεν καλύπτονται οι συναλλαγματικές διαφορές και η υποτίμηση.Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανοικτούς λογαριασμούς με άλλες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την Ασφάλιση Πιστώσεων.

  • Βελτίωση του πιστωτικού ελέγχου και προστασία από τις επισφαλείς απαιτήσεις.
  • Διεύρυνση πωλήσεων με ασφάλεια σε νέους και υπάρχοντες πελάτες – αγοραστές.
  • Διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σας από τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω καλύτερης εξασφάλισης των οικονομικών σας στοιχείων, εξ αιτίας της Ασφάλισης Πιστώσεων.
  • Σταθερότητα στη ρευστότητα της επιχείρησης λόγω αποζημίωσης που θα λάβετε σε περίπτωση ανείσπρακτης απαίτησης από αγοραστή σας. Συμπερασματικά, η ασφάλιση πιστώσεων δεν είναι μόνο ένα απλό εργαλείο εμπορικής προστασίας, αλλά ως επί το πλείστον μία επένδυση που στοχεύει στη κερδοφορία και την ανάπτυξη της επιχείρησή σας.