Πολιτική Αποργήρων

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Προσωπικά Δεδομένα
Η ανώνυμη εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με την επωνυμία Βικτωράτου Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Viktoratou Insurance Brokers SA δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail) εκτός αν τα υποβάλλετε οικειοθελώς. Αν αποστείλετε στην εταιρεία μας τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά ενδέχεται να αποθηκευτούν και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Η οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση των παραπάνω συλλεγόντων προσωπικών στοιχείων δύναται να λάβει χώρα μόνο στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και μπορεί να λάβει τις κάτωθι μορφές: α) χρήση των στοιχείων για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς με την αποστολή, για παράδειγμα, προωθητικών και ενημερωτικών φυλλαδίων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να είναι δυνατή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας για τα νέα μας προϊόντα και υπηρεσίες, ή διαγωνισμούς και εταιρικές δραστηριότητες, β) κοινοποίηση και γνωστοποίηση των προσωπικών αυτών στοιχείων σε συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας εταιρείες για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.
Η ανώνυμη εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με την επωνυμία Βικτωράτου Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και το διακριτικό Viktoratou Insurance Brokers SA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που αποστέλλονται. Αν έχετε ήδη υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία, πριν διαβάσετε τις παρούσες πληροφορίες και θέλετε να αποσύρουμε τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε με email είτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας, στοιχεία που θα βρείτε παρακάτω στην παρούσα ιστοσελίδα μας. Δεσμευόμαστε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας.

Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων
Σε μερικές περιπτώσεις είναι ενδεχόμενο να συλλέγει η εταιρεία μας πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές και δεν οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ταυτοποίησή σας. Παραδείγματα αυτών των πληροφοριών αποτελούν η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Browser), ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας και το domain name από το οποίο συνδέεστε στο δίκτυο της εταιρείας μας ή στις διαφημίσεις.
Οι προαναφερθείσες πληροφορίες δίνουν στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να γνωρίζει τον τρόπο και τα μέσα προσέγγισης του διαδικτυακού της χώρου, να διατηρεί στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην εξέλιξή της και στην όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Πληροφορίες που τίθενται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας – Cookies
Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο, η εταιρεία μας μπορεί να αποθηκεύσει μερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή ενός «Cookie» ή κάποιου παρόμοιου αρχείου και θα βοηθήσουν την εταιρεία μας ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, τα Cookies επιτρέπουν στην εταιρεία μας να προσαρμόσει τις σελίδες της ή τις διαφημίσεις της στα ενδιαφέροντά σας και στις προτιμήσεις σας. Με τα περισσότερα Internet Browsers μπορείτε να διαγράψετε Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να κάνετε «block» σε όλα τα cookies ή να λάβετε μια προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λεπτομέρειες αυτές.
Επικοινωνία
Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του διαδικτυακού χώρου της εταιρείας μας και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στη διεύθυνση email: info@viktoratou.gr
Η ανώνυμη εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με την επωνυμία Βικτωράτου Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Viktoratou Insurance Brokers SA θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαγράψει τις πληροφορίες αυτές από τα υπάρχοντα αρχεία της. Η εταιρεία μας δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο διαδικτυακό χώρο και τις σελίδες αυτής και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

Η ανώνυμη εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με την επωνυμίαΒικτωράτου Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Viktoratou Insurance Brokers SA διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιxεία και να τα διαγράψει χωρίς προειδοποίηση, εάν το κρίνει σκόπιμο.