Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης για το προσωπικό τους στρέφεται σημαντικός αριθμός εταιρειών, επιλέγοντας τη συνταξιοδοτική κάλυψη ως πρόσθετη παροχή για τους εργαζομένους, που εξασφαλίζει παράλληλα φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις.

Το σημαντικότερο όφελος για τους εργοδότες είναι η παροχή κινήτρων στους εργαζομένους τους σε μια περίοδο που οι δυνατότητες αυξήσεων στους μισθούς είναι περιορισμένες.

Το όφελος αυτό πολλαπλασιάζεται αφού μια τέτοια παροχή στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κατά πολύ μεγαλύτερη από το αποτέλεσμα που θα είχε η αύξηση στον ονομαστικό μισθό.

Ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα ιδιωτικής σύνταξης μπορεί να σας προσφέρει τη σταθερότητα που αναζητούν οι εργαζόμενοι για το μέλλον καθώς διαφυλάσσουν ένα επιπρόσθετο συμπληρωματικό εισόδημα την περίοδο συνταξιοδότησης Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση:

  • Στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή
  • Στους δικαιούχους του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας της ζωής του.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.