Οι πόλεις αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουμε κι ΕΜΕΙΣ (We).
Αν μέχρι τώρα το αυτοκίνητο θεωρείται ταυτόσημο με την εξέλιξη της σύγχρονης μητρόπολης, το ποδήλατο δείχνει το μέλλον!!
Tα οφέλη που συνήθως συνοδεύουν τη χρησιμότητά του είναι πολλά. Μείωση ρύπανσης, εξοικονόμηση ενέργειας, προσωπική υγεία.
ΕΜΕΙΣ (We) βρισκόμαστε εδώ για να σας προτείνουμε την ασφάλιση αυτού του μέσου το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη μιας νέας αστικής κουλτούρας.

Καλύψεις σε ποδήλατα

1. Σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, κατά τη χρήση του ποδηλάτου
2. Ολική κλοπή από αποθήκη ή γκαράζ της κύριας ή εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου
3. Υλικές ζημιές στο ποδήλατο και τα εξαρτήματά του από: σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, πτώση ή κατακρήμνιση
4. Προσωπικό Ατύχημα Ασφαλισμένου Οδηγού Ποδηλάτου
5. Φροντίδα Ατυχήματος Ποδηλάτου
6. Ζημιές σε γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής από ατύχημα
7. Οδοντικές βλάβες από ατύχημα