Ολοι οι επαγγελματίες τεχνίτες, που ασκούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το
έργο τους, θα νιώθουν διασφαλισμένοι αφού θα είναι προστατευμένοι με την
ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης τους, ώστε να μην χρειαστούν να «μπλέξουν» σε
κάθε περίπτωση που συμβεί κάποιο πρόβλημα κατά την άσκηση των εργασιών τους.

Με το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τεχνικών μπορείτε να
αντιμετωπίσετε διεκδικήσεις πελατών που μπορούν να προκύψουν, οι οποίες θα
μπορούσαν να έχουν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για εσάς και τη βιωσιμότητα
της επιχείρησής σας.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ειδικά για επαγγελματίες:

  • Ηλεκτρολόγους
  • Υυδραυλικούς
  • Ψυκτικούς
  • Συντηρητές Καυστήρων

αλλά και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.