Η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να συνειδητοποιούν την πιο ακατάλληλη στιγμή, ήτοι τη στιγμή που χρειάζονται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ασφαλιστική κάλυψη, ότι δεν είναι ασφαλισμένοι.

Αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων γιατί οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει ποιες ακριβώς είναι οι καλύψεις που τους προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα ασφαλιστικά προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν τι είδους υπηρεσίες υγείας προσφέρουν τα προγράμματα αυτά.

Με λίγα λόγια, τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι αυτά που παρέχουν εξωνοσοκομειακές καλύψεις, δηλαδή διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων κ.λπ.

Είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της κατάρρευσης του κρατικού συστήματος υγείας, οι πολίτες ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τα ιδιωτικά προγράμματα, καθώς κατανοούν ότι έτσι αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων.

Όμως, όσο απλή και αν μοιάζει η επιλογή ενός ασφαλιστηρίου, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Άλλωστε μιλάμε για την υγεία και όχι για κάποιο περιουσιακό στοιχείο, του οποίου η αξία περιορίζεται σε υλικά και ίσως συναισθηματικά πλαίσια.

Τα «συστατικά» των προγραμμάτων αυτών συμπεριλαμβάνουν έννοιες που απαιτούν γνώσεις και εμπειρία, γι’ αυτό το λόγο μην αφήνετε τίποτα στην τύχη.

Εμείς (WE) είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις καλύψεις, τους όρους και τις εξαιρέσεις για να διασφαλίσετε ότι το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας που επιλέγετε θα έχει την αποτελεσματικότητα που ζητάτε.