Περιγραφή

Εξασφαλίζω και το Εξοχικό μου!

Η ασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας έχει την ίδια βαρύτητα και ακολουθεί τους ίδιους ακριβώς κανόνες με αυτούς της μόνιμης. Διαφέρει ωστόσο, ως προς τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, τις απαλλαγές, τις εξαιρέσεις και τα ελάχιστα ασφαλιζόμενα κεφάλαια.

Η πιο ουσιαστική διαφορά της παρόλα αυτά, έγκειται στο ότι δεν περιλαμβάνει την κάλυψη της κλοπής και στο γεγονός ότι ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν ως προϋπόθεση την σε συνδυασμό ασφάλιση και της κύριας μόνιμης κατοικίας.

Προαιρετικές Καλύψεις

  • Πυρκαγιά, κεραυνός & έκρηξη λέβητα ή υγραερίου
  • Σεισμός
  • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα – χιόνι – παγετός
  • Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων
  • Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων
  • Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
  • Κακόβουλη ζημιά
  • Έκρηξη

Ερωτήσεις

Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν όλα τα ασφαλιστήρια είναι πυρκαγιά, κεραυνός και έκρηξη λέβητα ή υγραερίου. Στο ασφαλιστήριο αυτό μπορείτε να προσθέσετε ένα αριθμό κινδύνων ή άλλων καλύψεων ανάλογα με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Σεισμό
• Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα – χιόνι – παγετό
• Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων
• Ζημιά από ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
• Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων
• Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες
• Κακόβουλη ζημιά
• ΄Εκρηξη
• Κλοπή με παραβίαση (διάρρηξη)

Να ενημερώσετε άμεσα τηλεφωνικά ή γραπτά τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική σας εταιρεία δίνοντας τα στοιχεία του συμβολαίου και στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ναι, εάν η αξία τους υπερβαίνει κατά αντικείμενο τα 1.500 € ή τα 3.000 € και κατά ομάδα αντικειμένων (π.χ.σερβίτσια) τα 3.000 €, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους του συμβολαίου σας.

Σε περίπτωση μονοκατοικίας, κοινόχρηστοι χώροι δεν νοούνται, ενώ εάν επιθυμείτε να ασφαλίσετε βοηθητικούς χώρους, θα πρέπει να τους αναφέρετε αναλυτικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ορίσετε ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για αυτούς.

Σε περίπτωση διαμερίσματος, η αναλογία του διαμερίσματός σας στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους περιλαμβάνεται στην αξία που δηλώνετε και ασφαλίζεται τελικά ανά τετραγωνικό και επομένως καλύπτονται. Για να ασφαλιστούν βοηθητικοί χώροι, όπως υπόγεια αποθήκη και θέση γκαράζ, θα πρέπει να τους αναφέρετε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να ορίσετε ξεχωριστό – ιδιαίτερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για αυτούς.

Το σύνολο των κοινοχρήστων και των κοινόκτητων χώρων (περιλαμβανομένου του ανελκυστήρα) μιας πολυκατοικίας, μπορεί να ασφαλιστεί με Αίτηση ασφάλισης από τον Διαχειριστή.

Ναι μπορείτε, εφόσον η οικοδομή είναι αντισεισμική (αντισεισμικές θεωρούνται κατά κανόνα οι οικοδομές που έχουν κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια και σε χρονική περίοδο που υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής αντισεισμικού κανονισμού), δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό ή αν έχει υποστεί ζημιές, αυτές να έχουν επισκευαστεί σύμφωνα με τους σχετικούς Πολεοδομικούς Κανονισμούς.

Από την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της σχετικής Αίτησης από τα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ναι μπορείτε να ασφαλίσετε είτε μόνο το περιεχόμενο, είτε μόνο την οικοδομή, ή και τα δύο μαζί.

Η υπερασφάλιση σημαίνει ισοδυναμεί με χαμένα ασφάλιστρα, καθώς σε καμιά περίπτωση δεν θα εισπράξετε περισσότερα απ’ όσα αξίζει η περιουσία σας.

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγετε να ασφαλιστείτε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογος θα είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής σας, σε περίπτωση που θα υποστείτε ζημιά και θα υποβάλετε απαίτηση.
• Αν επιλέξετε το ασφαλιστήριό σας να προβλέπει αποζημίωση με βάση την πραγματική αξία της περιουσίας σας, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής του σπιτιού ή αντικατάστασης
του περιεχομένου, μείον παλαιότητα, φθορά ή χρήση και θα αποζημιωθείτε με βάση αυτό τον υπολογισμό. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η παλαιότητα, φθορά ή χρήση πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του ποσού της αποζημίωσης σου.
• Αν το ασφαλιστήριό σας προβλέπει αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης ή την αξία καινούργιου για παλιό, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής ή αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς αφαίρεση για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αυτό σημαίνει ψηλότερο ασφαλισμένο ποσό, ψηλότερα ασφάλιστρα αλλά και ψηλότερη αποζημίωση. Η αξία που ασφαλίζετε πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και απόφασης για να μην μείνετε εκτεθειμένοι.

Σε περίπτωση απαίτησης, για οποιοδήποτε ποσό, μικρό ή μεγάλο, αναλαμβάνετε αναλογία των ζημιών, γιατί θεωρείστε συνασφαλιστής. Για παράδειγμα, αν το σπίτι σας αξίζει €200.000 και το ασφαλίσετε €100.000 και υποστείτε ζημιά €50.000, θα αποζημιωθείτε μόνο για €25.000. Θα είστε υπόλογος πάντοτε για το 50% οποιασδήποτε ζημιάς συμβεί. Με άλλα λόγια, υποασφάλιση σημαίνει μερική ασφάλιση, και μερική ασφάλιση σημαίνει μερική αποζημίωση.

Πηγή: insurance forum.gr