Γιατί να επιλέξετε συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο νοσοκομείο; Παρακάτω σας παραθέτουμε τους επτά (7) πιο σημαντικούς λόγους!

1. Απευθείας πληρωμή των εξόδων νοσηλείας, σε αντίθεση με τις νοσηλείες σε μη Συμβεβλημένα ή μη Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία, στις οποίες ισχύει η απολογιστική εξόφληση του λογαριασμού με συναλλαγματικές.

2. Οικονομικά οφέλη σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένα:

• Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας είτε γίνει χρήση του Κοινωνικού Φορέα ή όχι (ισχύει για όλα τα προγράμματα).

• Μηδενίζεται το ποσό απαλλαγής της εταιρίας στα έξοδα νοσηλείας ή μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής του Φορέα σε περίπτωση χρήσης του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτετε).

• Κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιούνται και σχετίζονται με την αιτία νοσηλείας, 45 ημέρες πριν τη νοσηλεία και 45 ημέρες μετά τη νοσηλεία μέχρι ποσοστού 5% (χωρίς χρήση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα) ή 10% (με χρήση του κύριου ασφαλιστικού φορέα). Ισχύει για τα προγράμματα με απεριόριστη κάλυψη. Οικονομικά οφέλη σε περίπτωση νοσηλείας σε Συνεργαζόμενα:

• Μείωση του ποσού απαλλαγής κατά το ποσό συμμετοχής του Φορέα σε περίπτωση χρήσης του Κοινωνικού Φορέα (ισχύει για όλα τα προγράμματα).

3. Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. Εξόδων Νοσηλείας 11%.

4. Συμφωνημένο ύψος στις αμοιβές των γιατρών με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, τόσο για τη διενέργεια επέμβασης όσο και για την παρακολούθηση των μη χειρουργικών περιστατικών.

5. Εκλογίκευση του κόστους νοσηλείας.

6. Υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εξυπηρέτησης & Υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

7. Ψυχική ηρεμία του ασφαλισμένου, μειώνοντας την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει σε περίπτωση νοσηλείας του/της σε μη Συμβεβλημένο ή μη Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο.

 

πηγή : www.ethniki-asfalistiki.gr