Στο δρόμο της ασφάλειας…

Όσο σχολαστικά επιλέξατε αυτοκίνητο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει να επιλέξετε και την ασφαλιστική του κάλυψη. Σε μια χώρα που φημίζεται για το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης των οχημάτων, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο που θα προστατεύει την εν κινήσει περιουσία σας, από ένα σύνολο κινδύνων, δεν μπορεί παρά να αποτελεί άμεση δική σας προτεραιότητα και κύριο δικό μας μέλημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να εντοπίσουμε και να σας προτείνουμε την πλέον ενδεδειγμένη και οικονομικότερη πρόταση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Νιώστε σίγουρος στις μετακινήσεις και απαλλαχθείτε από περιττά άγχη και δυσάρεστες καταστάσεις που δύνανται να ανατρέψουν άρδην την καθημερινότητά σας, επιλεγοντας μαζί μας ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα αυτοκινήτου στην πιο προσιτή τιμή!

Καλύψεις

Οδική βοήθεια

Στην περίπτωση που η μηχανή σας ακινητοποιηθεί από ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, βλάβη ελαστικών ή απόπειρα κλοπής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ανάλογα με την απόσταση του συμβάντος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας μου, η οδική βοήθεια προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Αστική Ευθύνη
Αφορά τις ζημιές (υλικές και σωματικές) που μπορεί κανείς να προκαλέσει σε τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος. Η κάλυψη αυτή είναι υποχρεωτική από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και αφορά σωματικές βλάβες μέχρι 1.220.000€ ανά άτομο και υλικές ζημιές μέχρι 1.220.000€ ανά συμβάν. Τα κεφάλαια αυτά συνεχώς αναπροσαρμόζονται από τον νόμο λόγω της αύξησης των κινδύνων και του κόστους ζωής. Οι συνεχόμενες αυτές αυξήσεις των κεφαλαίων, όπως είναι λογικό, προκαλούν νόμιμες αυξήσεις και στα ασφάλιστρα.

Προαιρετικές

Οδική, Ιατρική & Ταξιδιωτική Βοήθεια 
Επί τόπου εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης μεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο. Κάλυψη των εξόδων παραμονής (διανυκτέρευσης) του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο. Εσωτερικός επαναπατρισμός του αυτοκινήτου. Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

Φροντίδα ατυχήματος 
Παρέχεται επί τόπου βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος για:
Φωτογράφηση και καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος,
Συγκέντρωση στοιχείων τυχών μαρτύρων, ειδοποίηση αρμόδιων αρχών.

Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος 
Παρέχεται βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, η οποία περιλαμβάνει την ρυμούλκηση του οχήματος σε απόσταση μέχρι των 50 χλμ. από τον τόπο του ατυχήματος ή εντός των ορίων του νομού ακινητοποίησης ανεξαρτήτως αποστάσεως.

Κρύσταλλα 
Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία.
Το ανώτατο όριο της κάλυψης αυτής ποικίλει ανάλογα με την εταιρία. Επίσης, ανάλογα με την εταιρία υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις κυρίως για τα φανάρια, τους καθρέπτες και τα φλας.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να αποκαταστήσει τις ζημίες των τζαμιών με τις συνεργαζόμενες εταιρίες CarGlass και GlassDrive εύκολα και γρήγορα, σε εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Νομική προστασία αυτοκινήτου και οδηγού
Αφορά την κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου.

Ανασφάλιστο όχημα 
Με την κάλυψη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εισπράττει από την εταιρία το ποσό για τις υλικές ζημιές του, όταν αποδεδειγμένα γι’ αυτές ευθύνεται ανασφάλιστο όχημα.

Οδηγός
Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, καθώς και της επιβίβασης και αποβίβασης από αυτό.

Φυσικά Φαινόμενα 
Η κάλυψη αυτή αφορά ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, από πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι, καθώς επίσης από τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό.

Προστασία Β.Μ
Σε περίπτωση 3 συνεχόμενων ζημιών στη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους ο ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με την απώλεια της έκπτωσής Bonus/Malus.

Πυρκαγιά
Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου, η οποία προέρχεται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό κ.λπ.
Επίσης, καλύπτονται οι ζημιές του αυτοκινήτου από πιθανή έκρηξή του.

Πυρκαγιά αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες
Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά ή και έκρηξη, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη. Ως τρομοκρατία ορίζεται η χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας προς εκφοβισμό κοινού ή τμήματος αυτού.

Ολική Κλοπή
Καλύπτεται μόνο η ολική κλοπή του οχήματος και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτού, στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της κλοπής. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία κλοπής του αυτοκινήτου και εφόσον υποβάλει o ασφαλισμένος μήνυση κατ΄ αγνώστου στην οικεία αστυνομική αρχή και δηλώσει στην Εταιρεία την απώλεια.

Μερική Κλοπή
Καλύπτεται η κλοπή μερών ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου μόνιμα προσδεδεμένων στο σώμα του και απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς και κάθε ζημιά, η οποία έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα που το αυτοκίνητο βρισκόταν στην κατοχή του κλέφτη.

Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής κλοπής
Παρέχεται ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μέχρι 90 μέρες.

Μεικτή Ασφάλεια – Ζημιές Ιδίου
Καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, είτε ο ασφαλισμένος φέρει ευθύνη είτε όχι.
Αναλόγως της εταιρίας η κάλυψη αυτή δίνεται με διαφορετικό ύψος απαλλαγής.

Μεικτή Ασφάλεια – Ζημιές ιδίου από κακόβουλες ενέργειες
Καλύπτει τις ζημιές από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (χάραγμα, σπρέι, οξέα κ.λ.π). (Ισχύουν απαλλαγές ανάλογα με την εταιρία)

Μεικτή Ασφάλεια – Ζημιές ιδίου από κλοπή 
Καλύπτει τις ίδιες ζημιές του οχήματος όταν αυτές προκληθούν κατά τη διάρκεια που το όχημα είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Οι παραπάνω προαιρετικές καλύψεις διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνδυασμούς των παραπάνω καλύψεων καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε την υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει η μηχανή σας. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική γιατί έτσι επιτρέπεται η διασπορά των κινδύνων σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και την συνεπακόλουθη ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης εκείνων επί των οποίων επέρχονται τελικά οι κίνδυνοι. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και της μηχανής  σας.

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα μηχανής καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου της ασφαλισμένης μηχανής , σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης δεν καλύπτει πρόσωπα που κατέλαβαν τη μηχανή με κλοπή ή βία και εν συνεχεία προκάλεσαν ατύχημα, καθώς επίσης και αυτά τα πρόσωπα που προκάλεσαν το ατύχημα με πρόθεση. Όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε ότι με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη σας, ως κυρίου ή κατόχου της μηχανής, σε περίπτωση που η μηχανή σας έχει είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριό σας (όπως είναι ο κύριος, ο οδηγός αυτοκινήτου κ.λπ.), σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε φυσικά ο οδηγός αυτού. Εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή και δεν αποζημιώνονται οι ζημίες στα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Επίσης εξαιρούνται από την κάλυψη οι υλικές ζημίες που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου στο άλλο, ιδιοκτησίας του, ή σε όχημα μέλους της οικογενείας του.

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρεία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα: ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος), το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλ.ο λήπτης της ασφάλισης / συμβαλλόμενος), οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, πρόσωπα τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Έτσι, για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου – οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος».

Όχι. Για να έχετε κάποια προστασία σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης και τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”, την οποία προσφέρει η ασφαλιστική σας εταιρεία. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την κάλυψη αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ανέρχονται στα 750.000 € για σωματικές Βλάβες ανά θύμα και στα 750.000 € για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης του κόστους ζωής (κόστος υγείας κ.λπ.) προβλέπεται ότι στο άμεσο μέλλον θα διαμορφωθούν περαιτέρω ως εξής: Για Σωματικές Βλάβες σε 1.000.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες σε 1.000.000 € ανά ατύχημα γεγονός που συνεπάγεται και την επακόλουθη αύξηση των ασφαλίστρων.

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου μηχανής με ένα μικρό επιπλέον ποσό συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και της  μηχανής του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κάλυψη Πυρός και Κλοπής από τρομοκρατικές ενέργειες, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων κ.λπ. Για πληρέστερη προστασία όμως, οι περισσότεροι επιλέγουν την κάλυψη της μικτής ασφάλειας ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών με την οποία καλύπτονται οι ζημίες στη η μηχανή σας ακόμα και αν πρόκειται για δική σας υπαιτιότητα. Περισσότερα όμως για τις καλύψεις αυτές πατήστε εδώ (?)

Οι προαιρετικές καλύψεις μηχανής που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρεία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στη η μηχανή σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε με υπαιτιότητα, η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στη μηχανή  σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη, η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής μηχανής, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής της  μηχανής  σας, η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη της μηχανής σας, η κάλυψη ζημιών στη μηχανή  σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ., η κάλυψη ζημιών της μηχανής  σας από τρομοκρατικές ενέργειες, η κάλυψη ζημιών της μηχανής  σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στη μηχανή  σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών, η κάλυψη εξόδων ενοικίασης μηχανής, η κάλυψη υλικών ζημιών της μηχανής σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις: η κάλυψη οδικής βοήθειας, η κάλυψη νομικής προστασίας, η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρεία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, σας συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή.

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε

Βεβαίως. Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους των συμβολαίων, κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι ζημίες που απορρέουν από τις ενέργειες αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ασφαλισμένο και μετά από έκδοση του σχετικού ειδικού όρου ασφάλισης. Ο ειδικός αυτός όρος ασφάλισης εξαιρεί κατά κανόνα τις ζημιές που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες. O ίδιος όρος, αρκετά συχνά, δεν καλύπτει και τις ζημιές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών. Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν ουσιαστικά ειδική περίπτωση κακόβουλων ενεργειών, οι οποίες λόγω της σημαντικότητας των συνεπειών που μπορούν να επιφέρουν, καλύπτονται ασφαλιστικά, σε διεθνές επίπεδο, με ξεχωριστή, συνήθως, ειδική ασφαλιστική κάλυψη. Οι πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών αποτελούν, επίσης, μορφή κακόβουλων ενεργειών, τις οποίες πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν με ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη. Επομένως, εφόσον επιθυμείτε να είστε ασφαλισμένος για ζημιές που μπορεί να προέλθουν από όλες τις παραπάνω ενέργειες, φροντίστε ώστε να σας έχουν παρασχεθεί όλες οι σχετικές καλύψεις από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Στην Περιεκτική Ασφάλιση και στην Ασφάλιση Ευθύνης ΄Εναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής που καλύπτουν ζημιές στην ίδια τη μηχανή, εσείς ο ίδιος θα πρέπει να καθορίσετε το ασφαλισμένο ποσό. Το ασφαλισμένο ποσό πρέπει ν’ αντιπροσωπεύει την τρέχουσα αγοραία αξία της μηχανής. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ζημιάς, θα αποζημιωθείτε με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία κατά την ημερομηνία του ατυχήματος. Συνεπώς, αν ασφαλιστείτε για μεγαλύτερο ποσό θα πληρώνετε αχρείαστα ασφάλιστρα.

Αν η μηχανή σας είναι σχετικά καινούριο ή έχει σημαντική αξία, ανεπιφύλακτα θα πρέπει να έχετε το καλύτερο σχέδιο ασφάλισης, που δεν είναι άλλο από την Μικτή Ασφάλιση.

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ασφαλιστή σας και να επιστρέψετε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, για να προχωρήσει στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου και στην επιστροφή ασφαλίστρων. Σημειώστε, ότι η προστασία που σου παρέχει το ασφαλιστήριό σου δεν μεταφέρεται αυτόματα στον αγοραστή. Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια.

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε το υφιστάμενο ασφαλιστήριό σου, ενημερώστε σχετικά τον ασφαλιστή σας, επιστρέφοντας το Πιστοποιητικό Ασφάλισης για να πάρετε νέο. Θα πρέπει όμως να προβληματιστείτε, με βάση τα νέα δεδομένα της μηχανής σας, κατά πόσο η παρεχόμενη κάλυψη είναι η κατάλληλη. Υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτική έκδοσης νέου ασφαλιστηρίου για κάθε μηχανή που ασφαλίζεται.

Θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά του και να ζητήσετε αντίγραφο του ειδικού σήματος Ασφάλισης από τον ασφαλιστή σας.

Θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον ασφαλιστή σας, επιστρέφοντας το ειδικό σήμα ασφάλισης για να προχωρήσει στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου και στην επιστροφή ασφαλίστρων, όπως προνοεί το ασφαλιστήριό σας και νοουμένου ότι δεν είχατε ατύχημα για το οποίο θα πρέπει ν’ αποζημιωθείτε.

Ύστερα από την εναρμόνιση της Νομοθεσίας μας με την αντίστοιχη κοινοτική, καταργήθηκε το υποχρεωτικό τιμολόγιο και κάθε εταιρεία είναι ελεύθερη να προβαίνει στο καθορισμό δικού της τιμολογίου. Παρόλα αυτά, οι συνήθεις παράμετροι που καθορίζουν το ασφάλιστρο είναι οι εξής:

  • Η συχνότητα ζημιάς
  • Η χρήση του οχήματος (δηλ. αν είναι μηχανή, επιβατικό ιδιωτικής χρήσης ή φορτηγό κ.λ.π.)
  • Ο αριθμός των φορολογήσιμων ίππων
  • Η ηλικία των ατόμων που οδηγούν το όχημα
  • Ο τόπος κυκλοφορίας του οχήματος
  • Κάποιες εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν (αν για παράδειγμα κάποιος έχει περισσότερα από τρία αυτοκίνητα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία κ.λπ.)
  • Η άδεια κυκλοφορίας.
  • Το δίπλωμα οδήγησης.
  • Το προηγούμενο ασφαλιστήριο αν πρόκειται για μεταφορά ασφάλειας από άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
  • Τιμολόγιο αγοράς αν πρόκειται για νέο ασφαλιστήριο ή για προαιρετικές καλύψεις όπως π.χ κλοπή, πυρός, μικτή.

Πρωτίστως θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστικό σύμβουλο που θα σας εξυπηρετεί για αυτό το συμβόλαιο από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το σίγουρο επίσης είναι ότι η ενεχυρούχος δανείστρια (τράπεζα) θα σας υποχρεώσει να το ασφαλίσετε έναντι των κινδύνων: φωτιάς και κλοπής.

Ναι, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό πλαισίου του οχήματος που αγοράζετε, ο οποίος συνήθως αναγράφεται στο δελτίο παραγγελίας του. Σε δεύτερο επίπεδο και αφού πάρετε στα χέρια σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, την προσκομίζετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή έτσι ώστε να εισαχθεί στο συμβόλαιό σας και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Νέος οδηγός θεωρείτε κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά και όχι με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησής του) ή το δίπλωμα του δεν έχει κλείσει χρόνο (από την ημερομηνία έκδοσής του). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία και να πληρώσει επασφάλιστρο, ασφάλιστρο δηλαδή αυξημένο κατά 30% (στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο). Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει και προκαλέσει ατύχημα, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της ζημίας, ενώ σε περίπτωση που η ζημία αφορά το όχημα του πελάτη και υπάρχει «μικτή ασφάλιση» τότε η ασφαλιστική συνήθως αποζημιώνει με το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος. Κάποιες ασφαλιστικές μάλιστα, επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

* Πηγή www.eaee.gr ** Πηγή insurance forum.gr