Αυξάνονται τα Όρια Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 38/1.4.2014 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται τα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που προβλέπονται στο άρθρο 4, παρ. 1Α, περ. στ, του Π.Δ. 190/2006. Τα νέα όρια προβλέπουν ποσό 1.250.618 ευρώ για κάθε απαίτηση και ανώτατο ποσό απαλλαγής 18.760 ευρώ.

Τα όρια αυτά τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την Πράξη εδώ.


Πηγή:www.insurancedaily.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: