Η αξία της Τεχνικής Ασφάλισης είναι πολύ μεγάλη αν αναλογιστεί κάποιος τους
κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα τεχνικό έργο κατά τη κατασκευή του ή τη συναρμολόγησή του, αφού μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές είτε στο ίδιο το έργο, είτε στο μηχανολογικό εξοπλισμό του, είτε στις εγκαταστάσεις του. Επίσης ατυχήματα που αφορούν σωματικές βλάβες ή θάνατο, ή υλικές ζημιές σε τρίτους μιας και το κόστος αποκατάστασης αυτών των ζημιών μπορεί να βαρύνει τον κύριο του έργου καταβάλλοντας ένα μεγάλο ποσό για την αποζημίωσή τους.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των έργων αυτών, καθώς επίσης και οι εργολάβοι επενδύουν
αρκετά στην ανέγερσή τους.

Τα έργα μπορεί να είναι: οικία, πολυκατοικία, συγκρότημα καταστημάτων ή γραφείων, σχολείο, εκκλησία, δρόμος, εργοστάσιο κ.α.

H ασφάλιση Κατασκευής Εργων (CAR / EAR) μας δίνει την δυνατότητα να
παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης έργων ιδιοκτητών ή εργολάβων
σε σχέση με την ανέγερσή τους μέσα από τις καλύψεις που δίνονται

Αστική Ευθύνη

Εργοδοτική Ευθύνη

Ελαττωματικό υλικό

Φωτιά

Έκρηξη

Φυσικά φαινόμενα (σεισμός, πλημμύρα κ.ά.)

Λανθασμένη μελέτη

Κλοπή

Ανθρώπινη αμέλεια

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.