Η αυξημένη εγκληματικότητα που υπάρχει στις μέρες μας απειλεί καθημερινά
ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τόσο οι άμεσες οικονομικές απώλειες, συνεπεία
εγκληματικών ενεργειών, όσο και οι έμμεσες ζημιές που μπορούν να πλήξουν κάθε
επιχείρηση, έχουν τις περισσότερες φορές καταστροφικές συνέπειες, ακόμα και για
την ίδια τη βιωσιμότητα της.

Η υπεξαίρεση χρηματικών ποσών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, θα μπορούσε να
επιφέρει προβλήματα ρευστότητας σε μια επιχείρηση ή ακόμη χειρότερα να την
οδηγήσει στην χρεωκοπία.

Μέσα από τις παροχές που σας δίνονται μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα
συμβόλαιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες και
απαιτήσεις.

Οι βασικές καλύψεις που προσφέρονται είναι:

Η απώλεια μετρητών και επιταγών κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας,
συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας.

Η απώλεια χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) φυλασσομένων
εντός χρηματοκιβωτίων, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου, ή/και ληστείας (hold-up), κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών,
με άσκηση απειλής ή/και βίας, ενώ παρέχεται κάλυψη υλικών ζημιών στο ίδιο το
χρηματοκιβώτιο.

Η απώλεια χρημάτων (μετρητών και επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) που
βρίσκονται εντός ταμείων/ταμειακών μηχανών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων
ωρών, συνεπεία ληστείας που έγινε μετά από φόνο, ή βιαιοπραγία, ή άσκηση απειλής, ή/και βίας σε βάρος των υπαλλήλων.

Οι απώλειες ή ζημιές που θα προκύψουν από υπεξαίρεση, κατάχρηση, πλαστογραφία,
που θα γίνουν από υπαλλήλους που βρίσκονται υπό την εργοδοσία σας.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.