Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που σήμερα δεν εξαρτάται από ηλεκτρονικά
συστήματα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε εργασία.

Η “Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού” έχει σχεδιαστεί για να καλύψει όλα τα είδη των ηλεκτρονικών μηχανημάτων και εξοπλισμού από τη βιομηχανία μέχρι και την Πληροφορική, από την ιατρική μέχρι και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, κλπ.

Μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» παρέχονται
καλύψεις για απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημία σε κάθε είδους ηλεκτρονικά
μηχανήματα, είτε αυτά βρίσκονται σε λειτουργία ή όχι.

Εν κατακλείδι η ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ενδιαφέρει κάθε σύγχρονη
επιχείρηση που διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό ηλεκτρονικό
εξοπλισμό.

Τι καλύπτει

Το βασικό πρόγραμμα και / οι επεκτάσεις αυτών, θα καλύψουν ζημιές από πυρκαγιά,
κεραυνό, βραχυκύκλωμα, καπνό, αιθάλη, σεισμό, την υγρασία, το νερό, καιρικά
φαινόμενα, θραύση, η κακή διαχείριση, κλοπή, κλπ.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.