Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Πολλές φορές παρατηρούνται φαινόμενα υπαλλήλων σε επιχειρήσεις που δείχνουν
ασεβή συμπεριφορά προς την επαγγελματική θέση που διατηρούν και το εισόδημα
που λαμβάνουν από τον εργοδότη τους και δίχως σκέψη αποσπούν χρηματικά ποσά
από το ταμείο της επιχείρησης που εργάζονται.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια “Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων” βοηθούν τον ασφαλισμένο
επαγγελματία να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Σας αναφέρουμε κάποιες βασικές καλύψεις

✓ Υπεξαίρεση, απάτη

✓ Πλαστογραφία

✓ Δόλια παραποίηση υπολοίπου λογιστικής εγγραφής

✓ Κάλυψη απώλειας ή ζημιάς στα χρήματα συνεπεία επέλευσης τυχαίου γεγονότος
ανωτέρας βίας ή τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των χρημάτων

✓ Κάλυψη της ζημιάς που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εξαιτίας
της ληστείας/διάρρηξης

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.