Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο του εθνικού μας πλούτου και έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ακόμη και εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε τομείς, οι οποίοι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό στη χώρα μας ενώ, λόγω της διασποράς της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα, ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών / περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών.

Αν είστε ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών μονάδων ή ακόμα ασχολείστε με την ενοικίαση της κατοικίας σας, είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Μέσα από ένα συμβόλαιο που καλύπτει την ευθύνη για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο, από αμέλεια ή παραλείψεις των ιδιοκτητών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, έχετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες διεκδικήσεις πελατών σας που θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για εσάς και την επιχείρησής σας.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.