Οι καλύψεις στον τομέα της Υγείας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων . Κάθε
ιατρικός οργανισμός αντιμετωπίζει περίπλοκα θέματα διαχείρισης των κινδύνων
αυτών. Μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης μπορείτε να βρείτε
το πιο αποδοτικό και ολοκληρωμένο συνδυασμό καλύψεων που θα εγγυάται την
ασφάλεια των προσώπων που είτε νοσηλεύονται, είτε εργάζονται, είτε επισκέπτονται αγαπημένα και προσφιλή τους πρόσωπα.

Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν στην αστική ευθύνη και μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Γενική αστική ευθύνη
  • Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρους
  • Εργοδοτική Ευθύνη
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (μέσα από εξειδικευμένα συμβόλαια)

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.