Η ιατρική αστική ευθύνη αναφέρεται στην υποχρέωση του παρέχοντος τις υπηρεσίες
ιατρού να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του ασθενή που προκλήθηκε κατά την άσκηση
των καθηκόντων του λόγω πρόκλησης ιατρικού σφάλματος.

Πολλοί παράγοντες, όπως οι νέες κοινωνικές συνθήκες, ο εξέχων ρόλος που
διαδραματίζει σήμερα η ιατρική επιστήμη στη ζωή των ανθρώπων, η κοινωνική
υγιεινή και πρόληψη, η κοινωνική ασφάλιση, η πρόοδος στον τομέα της ιατρικής
επιστήμης συνετέλεσαν ώστε η ιατρική ευθύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο
συζητήσεων όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο. Επιπλέον, οι γιατροί κινούνται όλο και συχνότερα σε ένα πλέγμα νομικών σχέσεων και έρχονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι με θέματα σχετικά με την ευθύνη τους ως
επαγγελματίες, κινδυνεύοντας να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάποια πράξη ή
παράλειψή τους και να βρεθούν υπόλογοι ενώπιων των δικαστικών αρχών.

Το Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρών σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το
επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας,
προσφέροντας διευρυμένα όρια κάλυψης, ανά περιστατικό και ετησίως.

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν:

Η Νομική Προστασία του ιατρού, που προσφέρει κάλυψη δικηγορικών αμοιβών /
δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό και η Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρου Ιατρείου.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.