Η κάλυψη μία εκδήλωσης αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τους διοργανωτές καθώς
γνωρίζουν ότι θα αποζημιωθούν για το κόστος το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθούν
σε περίπτωση ακύρωσης από τυχαίους και απρόβλεπτους παράγοντες. Επομένως
συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της αβεβαιότητας και παρέχει οικονομική σιγουριά στους διοργανωτές σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

Στις ασφαλίσεις εκδηλώσεων οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι, κυρίως λόγω της
συνάθροισης του κόσμου, ενώ κατά την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων
συνυπολογίζονται και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, από το διοργανωτή και τους
επισκέπτες μέχρι τους εργολάβους και τους προμηθευτές κάθε είδους
υποστηρικτικού υλικού.

Είδος εκδηλώσεων που ασφαλίζονται:

• Συναυλίες

• Θεατρικές παραστάσεις, Όπερα, Μπαλέτο, Χορός

• Φεστιβάλ

• Αθλητικά Γεγονότα ( ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αγώνες αυτοκινήτων, αγώνες
ιστιοπλοϊας)

• Εμπορικές ή μη εκθέσεις, Συνέδρια, Κύκλος Σεμιναρίων

• Εταιρικές εκδηλώσεις (καμπάνιες, λανσάρισμα νέων προϊόντων, βραβεύσεις
στελεχών κλπ)

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Καλύψεις:

• Την αναβολή ή την ακύρωση ενός γεγονότος από τυχαίους και απρόβλεπτους
παράγοντες όπως λόγου χάρη ο σεισμός, η φωτιά, οι απεργίες και οι υλικές ζημιές
κ.α. Στην περίπτωση αυτή καλύπτονται τα έξοδα για την προετοιμασία της
εκδήλωσης, την απώλεια εσόδων ή κερδών, περιορισμού της ζημιάς κ.α.

• Τον κίνδυνο να μην εμφανιστεί στην εκδήλωση κάποιος από τους κύριους
συντελεστές της, όπως λόγου χάρη ο τραγουδιστής ενός συγκροτήματος για λόγους
που δεν μπορεί να ελέγξει ο διοργανωτής όπως απώλεια ζωής ή απρόβλεπτη
καθυστέρηση ταξιδιού.

• Κάλυψη χρημάτων τόσο κατά την μεταφορά τους όσο και κατά την φύλαξη τους,
στην διάρκεια της εκδήλωσης.

• Κάλυψη της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης λόγω βλάβης των μηχανημάτων λήψης
ή λόγω καταστροφής ή μη εμφάνισης του φίλμ.

• Καιρικές συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
όπως κακοκαιρία που μπορεί– ανάλογα με το χώρο που φιλοξενεί την εκδήλωση- να
αποβεί επικίνδυνη για τους πρωταγωνιστές ή το κοινό.

• Ταξιδιωτική ασφάλιση των συμμετεχόντων για προσωπικό ατύχημα,
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, απώλεια προσωπικών αντικειμένων και Προσωπική
ευθύνη.

• Γενική Αστική Ευθύνη του διοργανωτή προς τρίτους, που περιλαμβάνει σωματικές
βλάβες θεατών και συμμετεχόντων, καθώς και ζημιές στον χώρο που
πραγματοποιείται η εκδήλωση.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.