Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας τους οι επιχειρήσεις εστίασης επίσης είναι
εκτεθειμένες σε ευθύνες έναντι των επισκεπτών – πελατών τους ή του προσωπικού
τους.

Για τις επιχειρήσεις, η αποζημίωση που θα κληθούν να δώσουν για ζημιά που
προξένησαν σε τρίτο από αμέλεια μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική δαπάνη η
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε οικονομική κατάρρευση.

Καθημερινά συμβάντα αποδεικνύουν πόσα εύκολα μπορούν να συμβούν ατυχήματα,
ένας πελάτης που θα τραυματιστεί από πτώση σε ένα κατάστημα ή ένα γραφείο, ένας
υπάλληλος που θα τραυματιστεί την ώρα της εργασίας του κ.α.

Σε περίπτωση όπου η επιχείρηση φέρει ευθύνη για το ατύχημα είναι υποχρεωμένη
να αποζημιώσει τον παθόντα.

Μέσα από ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης προσφέρονται λύσεις για την
αποκατάσταση των ζημιών που προέρχονται από τη λειτουργία του χώρου των
επιχειρήσεων, εξειδικεύοντας τα προϊόντα της ανά επαγγελματική δραστηριότητα,
ώστε να καλύπτονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των
επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)
  • Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)
  • Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα
  • Τροφική Δηλητηρίαση

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.