Κάθε επιχειρηματίας, ή ελεύθερος επαγγελματίας, μικρός ή μεγάλος, χρησιμοποιεί
κάποιο χώρο για την άσκηση της δραστηριότητάς του.

Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επαγγελμάτων, από το γραφείο μίας
σχολής οδηγών μέχρι τις μεγάλες εγκαταστάσεις ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος
ή ακόμα μέχρι ένα πολυώροφο εμπορικό πολυκατάστημα. Όσο παράξενο κι αν
φαίνεται, όλους αυτούς τους συνδέει ένας κοινός κίνδυνος, η αστική ευθύνη που
έχουν από τη λειτουργία του επαγγελματικού τους χώρου.

Η Αστική Ευθύνη καλύπτει τον επιχειρηματία έναντι πελατών / επισκεπτών της
επιχείρησης για τα ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια παραμονής τους
στους χώρους της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικού
χώρου, το συναντάμε:

 1. Είτε ως ανεξάρτητο συμβόλαιο
 2. Είτε ως συμπληρωματική κάλυψη σε άλλα ασφαλιστήρια (πυρός) όπου βέβαια
  το κύριο λόγο έχουν οι καλύψεις περιουσίας.
 3. Είτε σε προγράμματα επαγγελματικών αστικών ευθυνών, όπως για
  παράδειγμα στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ενός γιατρού, όπου
  επεκτείνεται και περιλαμβάνεται και η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης
  των χώρων του ιατρείου

Σε κάθε περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή, το πρόγραμμα ασφάλισης της γενικής
αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου είναι μια χρήσιμη
ασφαλιστική κάλυψη, δεν είναι ακριβή και μπορεί πραγματικά να προστατεύσει
επαγγελματίες και επιχειρήσεις από δύσκολες και απρόοπτες καταστάσεις.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.