Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Ο διαχειριστής μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους μέσα και έξω από την πολυκατοικία, σε κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πτώση μαρμάρων λόγω κακής συντήρησης του κτιρίου, ατυχήματα στις σκάλες, στην είσοδο ή στον ανελκυστήρα κ.λπ.).

Όπως εξηγούν, πρόκειται για μια υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται στους περισσότερους κανονισμούς πολυκατοικιών και για την οποία θα πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής του κτιρίου, ο οποίος είναι υπόλογος και για αστικές ευθύνες στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν είναι λίγες οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν υποχρεώσει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πόσο ως αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους.

Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή καλύπτεται η ευθύνη του διαχειριστή για ζημιά από ατυχήματα (θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) σε τρίτους ή κάποιο ένοικο της πολυκατοικίας, από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας περιλαμβάνονται η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, το μηχανοστάσιο, οι εγκαταστάσεις (λέβητας, καυστήρας, σωληνώσεις κλπ) της κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, οι ανελκυστήρες, το δώμα, αλλά επίσης και όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η στέγη/ταράτσα, οι καπνοδόχοι, και ο σκελετός της
πολυκατοικίας.

Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το οικόπεδο καθώς και τα θεμέλια, που αν και αποτελούν συνιδιοκτησία, εντούτοις δεν περιλαμβάνονται στα προς ασφάλιση κατά της πυρκαγιάς στοιχεία, αφού στερούνται τέτοιου κινδύνου.