Αποζημιώσεις Ύψους 100 Εκατ. Ευρώ στον Κλάδο Υγείας το 2013

Αποζημιώσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κατέβαλε, μόνο για τον Κλάδο Υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική το 2013 στους ασφαλισμένους της κάτι που μεταφράζεται πως για κάθε ώρα που περνούσε η Εταιρία κατέβαλε περισσότερα από 11.000 ευρώ τιμώντας τα συμβόλαια εκείνων που αντιμετώπισαν κινδύνους την προηγούμενη χρονιά!

Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η ευρεία δυνατότητα επιλογών, έχουν οδηγήσει περισσότερα από 325.000 άτομα να εμπιστευθούν το πολυτιμότερο αγαθό τους, την υγεία τους, στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η Εθνική Ασφαλιστική, παραμένει προσηλωμένη στις σύγχρονες ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή και φροντίζει για το σκοπό αυτόν να παρέχει στους ασφαλισμένους προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου.

Ο τομέας ασφαλίσεων Υγείας της Εταιρίας στελεχώνεται από έμπειρο και καταρτισμένο δυναμικό και διαθέτει υψηλού επιπέδου οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Η επιτυχημένη λειτουργία του και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που οικοδομούνται καθημερινά με τους ασφαλισμένους και τα δίκτυα πωλήσεων, έχουν οδηγήσει την Εταιρία στη διατήρηση της ισχυρής της θέσης στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά αφού οι εργασίες της στον Κλάδο Υγείας καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε ασφάλιστρα και αποζημιώσεις στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς.

Στρατηγική κατεύθυνση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι να εμπλουτίσει τα προϊόντα του Κλάδου Υγείας, με λιτές και προσιτές λύσεις για να καλύψει μεγαλύτερο φάσμα των σημερινών διαφοροποιημένων απαιτήσεων και αναγκών που προβάλουν οι καταναλωτές. Συγχρόνως, μέσω του πλαισίου συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζει επιπλέον ειδικές τιμές, δωρεάν παροχές και προνόμια για τους ασφαλισμένους της και τις οικογένειες τους, παροχές και υπηρεσίες που πολλές φορές είναι πέραν των προβλεπόμενων από τους όρους των προγραμμάτων που τους προσφέρει.


Πηγή: www.insurancedaily.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: