Ασφάλεια αυτοκινήτου

Πολιτική, Πολιτικοί και Ασφαλιστική Αγορά

Η επιχειρηματικότητα κάθε μορφής αναπτύσσεται εντός συγκεκριμένου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται από το νομικό πλαίσιο, τις αναπτυξιακές δομές και την φορολογική πολιτική ενός κράτους και την

Το δεύτερό μας σπίτι!

Όλοι μας έχουμε ταυτίσει την ασφάλιση του αυτοκινήτου μας με την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπει ο νόμος έναντι των τρίτων. Ασφαλιζόμαστε δηλαδή για να αποζημιώσει

Παιδί και ασφάλεια στο αυτοκίνητο

  Απαραίτητη η χρήση παιδικού καθίσματος μέχρι την ηλικία των 12 ετών Ολοένα και λιγότερα παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες

Η οδήγηση στην εγκυμοσύνη είναι ασφαλής;

Οι περισσότερες γυναίκες οδηγοί συνεχίζουν να κρατούν το τιμόνι σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους γιατί η οδήγηση εξασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα για τις ίδιες.

Για φυσικά φαινόμενα ή πλημμύρες αποζημιώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες όσα αυτοκίνητα είχαν την κάλυψη

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν την καταστροφή του αυτοκινήτου από την πλημμύρα εφόσον περιλαμβάνεται η κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως κάλυψη από φυσικά φαινόμενα ή από