Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων είναι ένα απαραίτητο
«εργαλείο προστασίας» για τους σύγχρονους επαγγελματίες αφού μπορεί να
προστατεύσει τον επαγγελματία δικηγόρο έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων
διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών
και η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.